Yhdistyksemme

Vuonna 1909 perustettu Haminalahden metsästysseura on Kuopion vanhin ja maamme vanhimpia yhtäjaksoisesti toimineita metsästysseuroja. Seuran toimintaan kuuluvat riistanhoito, jäsenten ampumataidon ylläpito,  metsästys Haminalahdessa ja Pielaveden Pangalla sekä tarinoiden ja musiikin tähdittämät perinnetapahtumat.

Metsästysseura kunnioittaa perinteitä ja suomalaista metsästyskulttuuria ja arvostaa jo jahtitorvensa vaientaneiden menneiden sukupolvien tekemää työtä seuran arvojen ja toiminnan hyväksi.

Historia

Haminalahden metsästysseuran perustivat kuopiolaiset  metsästystä ja metsästyskoirien kouluttamista harrastaneet henkilöt keväällä 1909. Seuran perustamisen taustalla oli halu saada metsästys järjestäytyneeksi toiminnaksi, jolle on määritelty säännöt.

Seuran jäsenet ovat vahvasti sitoutuneet vuosikymmenien mittaan rakentuneisiin periaatteisiin ja toimintamuotoihin, perinteitä kunnioittaen ja tarpeen mukaan valmiina uudistumaan. 

Seura on alusta lähtien tehnyt monipuolista riistanhoitotyötä, jonka tuloksena riistakannat ovat seuran alueella pysyneet metsästystä kestävällä tasolla. Metsästys on mitoitettu kulloisenkin riistakannan mukaiseksi niin, että metsästysmahdollisuus on turvattu myös tuleville kausille.