Toiminta

Haminalahden metsästysseuran jäsenistö tulee pääosin Kuopiosta ja Pohjois-Savon maakunnasta. Jonkin verran jäseniä asuu myös maakunnan ulkopuolella. Seuran metsästysaalueet Haminalahdessa ja Pielaveden Pangalla koostuvat yksityisiltä henkilöiltä ja yhteisöiltä vuokratuista maista. 

Hirvenmetsästys on viime vuosikymmeninä ollut seuran tärkein metsästysmuoto. Sitä harjoitetaan sekä Haminalahdessa että Pangalla. Hirvikannat  ovat vaihdelleet vuosittain merkittävästikin, mutta metsästettävää on riittänyt joka vuosi 1960-luvun lopun aikaa lukuun ottamatta. 

Pienriistan metsästys on myös suosittua, erityisesti jänisjahti Haminalahdessa ja kanalintujahti Pangalla. 

Seuran jäsenillä on erinomaisia koiria niin hirven kuin pienriistan metsästykseen. Koiria on nykyisin myös kauris- ja perurajahteihin, joskin näitä ei vielä voi kestävästi harjoittaa seuran alueilla. 

Riistanhoito monin tavoin kuuluu seuran toimintaan. Riistaa hoidetaan mm. ruokintakatoksilla, riistapelloilla ja nuolukivillä. Pienpetojen vähentämisessä seura ja sen jäseniä on palkittu useina vuosina huipputuloksista.