Yhdistyksemme

 "Isänmaallinen mieli, menneisyyden kunnioitus, uuden luomisen halu, luonnon rakkaus, uhrimieli ja tosi toveruus tulkoot aina olemaan se aattellinen pohja, jolle seura tulevaisuutensa rakentaa. Nämä ovat olleet vaativat ja haasteelliset tavoitteet, jotka ovat olleet jäsenistön tavoitteena ja ohjenuorana jo sadan vuoden ajan. Sillä on ollut periaatteellinen vaikutuksensa myös uusien jäsenien valintaan ja hyväksymiseen."  Kunniapuheenjohtaja Kaarlo Palmroth, 2009

Haminalahden Metsästysseuran keskeisimpiä toimintamuotoja ovat

  • järkiperäinen riistanhoitotyö
  • ampumaurheilu
  • yhteiset tilaisuudet
  • erilaiset jäsenten ja naapuriseurojen väliset kilpailut
  • metsästys